Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

ia berkata: 'Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal'.