Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 64

Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.