Dipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Al-Hadīd 

ayat 15-18

Test Pemahaman Kata
Test Hafalan Quran