Al-Qalam 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-10 ayat 11-21 ayat 22-31 ayat 32-40 ayat 41-47
ayat 48-52