Al-Qalam 

ayat 48-52

amat marah dan ia ia menyeru/berdo'a ketika ikan seperti teman/orang kamu jadi dan jangan Tuhanmu terhadap ketetapan maka bersabarlah
Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.   tercela dan ia tanah tandus/kosong tentu ia dicampakkan Tuhannya dari nikmat mendapatkannya/ia karena kalau tidak Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan  ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
kafir orang-orang yang hampir dan sesungguhnya Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. orang-orang yang saleh dari/termasuk maka Dia menjadikannya Tuhannya lalu memilihnya
Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur'an  dan mereka berkata: 'Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila'. benar-benar orang gila sesungguhnya dan mereka berkata peringatan/Al Qur'an mereka mendengar tatkala dengan pandangan mereka benar-benar akan menggelincirkan kamu
Dan Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. bagi alam semesta peringatan/pelajaran kecuali ia dan tidaklah