Al-Qadr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

pada malam itu turunlah para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka (untuk mengatur) segala urusan