Al-Qadr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

sejahtera malam itu hingga terbit fajar