Ash-Shams

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

dan bumi serta penghamparannya