Ash-Shams

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

dan jiwa serta penyempurnaanya