Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mu'min,