Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 61

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.