Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

maka masuklah dalam (golongan) hamba-hamba-Ku