Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

kemblilah kepada Tuhanmu dengan puas lagi diridloi(Nya)