Al-Ghaashiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan