Al-Ghaashiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

dan kepada langit, bagaimana ia ditinggikan