Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

tetapi kamu memilih kehidupan dunia