Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

dan dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mendirikan salat