Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

(setiap) jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang ditinggalkan