Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar