Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan