Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar berada dalam neraka