At-Takwiir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

dan subuh apabila mulai terang