At-Takwiir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

dan malam apabila hampir habis