Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka