Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

yang tertutup oleh kegelapan