Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 84

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.