Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).