Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.