Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang lalim.