Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 109

Pemuka-pemuka kaum Firaun berkata: 'Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai,