Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 110

yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu'. (Firaun berkata): 'Maka apakah yang kamu anjurkan?'