Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.