Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.