Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.