Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.