Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.