Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,