Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah penjelasannya.