Al-Muzzammil

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.