Al-Muzzammil

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).