Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan),