Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak.