Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.