Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.