Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.