Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,