Al-Hadiid

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.