Al-Hadiid

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.