Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?