Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.